canada-rqwd

รอยสักเป็นศิลป์ที่จะบอกถึงความเป็นตัวคุณ ซุึ่งเมื่อมันอยู่บนร่างกายคุณมันจะติดอยู่ตลอดชีวิต เพราะเหตุนั้นจึงคิดให้ดีในการสักแต่ละครั้งว่าเหมาะสมกับตัวคุณรึป่าวไม่เช่นนั้นจะคิดลบก็คงยาก ในปัจจุบันรอยสักมีให้เลือกอย่างมากมาย ซึ่งเรื่องของราคาก็อยู่กับความยากของผลงานนั้นๆ แต่ละรูปก็ต้องใช้เวลาในการสักที่นานไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาด และความยาก คือนอกจากใจรักแล้วคุณต้องมีเวลาให้กับรอยสักอีกด้วยเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ได้ในการสักคือ ต้องทนกับความเจ็บให้ได้แน่นอนว่าในการสักแค่ละส่วนของร่างกายก็มีความเจ็บไม่เท่ากัน