สไตล์ฮาร์ดคอร์

เน้นที่สีสันที่สวยงามมีความสมจริงของภาพ คล้ายๆกับพังค์ คนที่สักส่วนมากก็ได้อิทธิพลมาจากแนวเพลง

ภาพตัวอย่าง

Hacore