สักสไตล์เวิร์ด

เป็นรอยสักที่เน้นภาพตัวอักษร หรือตัวเลขที่มีความหมาย หรือไม่มีความหมายก็ได้บางก็เป็นปรโยคยาวๆ สื่อความายได้ง่าย มักจะใส่ลูกเล่นในตัวอักษร รวมภาษาของหลายๆประเทศ เช่น ตัวอักษรโรมัน หรือแนวแอมบิแกรม

ภาพตัวอย่าง

believe-faith-4