สักสไตล์ทริบอล

คือ การเน้นลวดลายเส้นของ เถาวัลย์ ต้นไม้ ใบไม้ หรือพวกลายกราฟิกรูปเรขาคณิต เป็นรอยสักที่่ดึงดูดคนมองได้เป็นอย่างดีเพราะชวนให้คิดตามว่านี้มันคือรูปอะไรเพราะบางรูปมันบอกออกยาก

 

ตัวอย่างรูป

knot-tattoo