พระผู้ทรงอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

fores11

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่คิดค้นการอนุรักษ์ธรรมชาติทำทุกอย่างเพื่อให้ให้ป่าไม้เจริญเติบโต และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวีตอย่างมีความสุข พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้มีการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ และยังมีการบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวาด้วยทฤษฎีของพระองค์เอง นอกจากนี้ยังมีการกำจัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งเหมาะกับชาวเกษตรกรที่ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เผื่อใช้ประโยชน์ พระองค์ท่านให้แนวคิดและวิธีแก้ไขให้กับชาวเกษตรกรอย่างน้อยก็ยังสามารถช่วยในเรื่องการค้าขายได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว วิธีการกำจัดน้ำเสียเป็นวิธีที่มีต้นทุนน้อยที่สุด และยังสามารถใช้ประโยชน์ ได้อีกมากมาย โดยการนำปลาหลายๆชนิด เช่นปลากะดี่ ปลาหมอ และปลาขาว มาใช้ประกอบการบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ปลาเหล่านี้เข้าไปกินอาหารอินทรีย์ในบริเวณในพื้นที่ที่มีน้ำเสียอยู่แล้ว ก็จะทำให้แหล่งน้ำที่ปลากินอาหารอินทรีย์จนหมด ก็จะทำให้น้ำบริเวณนั้นเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ และสะอาดเพื่อให้เราใช้ประโยชน์กันต่อไป นอกจากนี้พระองค์ท่านยังมีโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนปลูกต้นไม้เพียงคนละ 1 ต้น เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้ว่า ถึงแม้ว่าเราจะปลูกกันคนละต้น แต่ถ้าเราปลูก 100 คนก็เท่ากับว่าเราได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นมา 100 ต้นเช่นเดียวกัน หลายๆโครงการที่พระองค์ได้ทรงคิดค้นและลงมือทำนั้นล้วนแต่ประสบผลสำเร็จและเกินเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้รวมไปจนถึงสัตว์ป่าที่ทรงให้มีการเลี้ยงไว้ในครัวเรือนอีกด้วย สิ่งแวดล้อมที่ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของน้ำพักน้ำแรงของพระองค์ที่ช่วยสร้างความน่าอยู่ ความร่มรื่น และการมีอยู่มีใช้ ให้แก่พวกเรา สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีความจำเป็นมากธรรมชาติ เพราะฉะนั้นแล้วเราเองก็ควรที่จะทำตามที่พระองค์ท่านเคยสอนไว้เพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเอง

การฟื้นฟูระบบภูมิเวศป่าไม้

Geo-Web era

การฟื้นฟูระบบภูมิเวศป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ต้องใช้ความร่วมมือของมนุษย์ สัตว์ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมต่างๆรวมไปถึงพื้นดินบริเวณนั้นๆ การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้นั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่มนุษย์จะช่วยกันทำ ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน แม่น้ำ ลำธาร เราก็สามารถช่วยฟื้นฟูได้เช่นเดียวกัน แต่ละแห่งอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป อย่างเช่นพื้นที่ใช้ในการท่องเที่ยว ก็อาจจะปลูกต้นไม้หลังจากที่มีดินใหม่มาทดแทน ส่วนพื้นที่ตามทุ่งนาหรือไร่ต่างๆ ก็อาจจะปลูกผักผลไม้ และสร้างคลองเล็กไว้ก็เป็นได้ เพราะการฟื้นฟูเป็นป่าไม้จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตทั้งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ส่วนมากแล้วเราจะช่วยกันฟื้นฟูระบบภูมิเวศป่าไม้ด้วยวิธีการ ปลูกต้นไม้ สร้างสระน้ำหรือคลองน้ำ และรวมไปถึงการทำลายพื้นดินเหล่านั้นให้สูญเสียไปก่อน หลังจากนั้นเราจึงจะมาช่วยกันมาฟื้นฟูในระยะต่อมา ในประเทศไทยเรามีอยู่หลายสถานที่ ที่จัดให้มีโครงการฟื้นฟูระบบภูมิเวศ ยกตัวอย่างเช่น เขาอังคาร อุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติศรีพังงา และยังมีสถานที่อื่นๆอีกมากมาย และนอกจากนี้ยังมีคนอีกหลากหลายกลุ่ม อย่างนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มในชุมชน ที่ทำการฟื้นฟูระบบภูมิเวศป่าไม้เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ และใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอีกด้วย การที่เราจะทำการฟื้นฟูภูมิเวศป่าไม้นั้น เราจะตกร่วมมือกันทำอย่างเป็นระบบ เพราะพื้นที่แต่ละที่จะมีบริเวณที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ในการฟื้นฟูระบบภูมินิเวศป่าไม้ จะเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ และดินบริเวณนั้นที่มีความไม่สมบูรณ์สักเท่าไร ตัวอย่างเช่น เขาอังคารเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสวยงามเหมาะแก่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงมีโครงการให้มีการฟื้นฟูระบบภูมินิเวศ เพื่อให้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมป่าไม้และธรรมชาติที่เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ช่วยกันรักษาผืนป่าได้ง่าย ด้วยการใช้กระดาษให้น้อยลง

forest

ในทุกวันนี้มีการนำต้นไม้ไปใช้เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกอย่างมากมายหลายอย่าง บ้าน , เครื่องประดับ , เก้าอี้โต๊ะ และอีกมากมาย ไม่แปลกใจหากเกิดภาวะโลกร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มที่การออกมารณรงค์และไม่เห็นด้วยถึงการตัดไม้กันอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นหากขาดป่าไม้เท่ากับว่าเราต้องเสียความชุ่มชื่นและความสดชื่นที่ต้นไม้ควรให้แก่เราได้ อีกทั้งบรรดาสัตว์ป่าที่ไม่รู้เรื่องอาจจะไม่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในอนาคตอย่างแน่นอนหากขาดปราศจากป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการที่พวกเราทุกๆ คน จะต้องช่วยกันดูแลผืนป่าที่เขียวขจีให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีวิธีและทางเลือกมากมายที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้ ทั้งการปลูกป่า , การเข้าร่วมโครงที่เกี่ยวข้องกับอนุรักษ์ป่า , การรู้ถึงคุณค่าของไม้ ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า แน่นอนอย่างที่พวกเราหลายๆ คนทราบกันดีว่า กระดาษคือวัสดุที่มีส่วนผสมของไม้ ดังนั้นกระดาษหรือหนังสือหนึ่งเล่ม จำเป็นต้องใช้เนื้อไม้จำนวนที่ไม่ใช่น้อยๆ ดังนั้นหากเราอยากจะริเริ่มช่วยอนุรักษ์ป่า ก็ควรจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆ เสียก่อน อีกทั้งกระดาษนั้นยังมีอีกหลายประเภท อย่างเช่น 1.กระดาษที่มีจากการรีไซเคิล นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีในระดับหนึ่ง เพราะการรีไซเคิลคือการนำกระดาษที่ถูกใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ในจุดนี้จึงนับว่าช่วยลดการใช้ปริมาณเนื้อไม้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่สุด 2.กระดาษที่ผ่านการ Mechanical Pulping วิธีนี้นับว่าเป็นการใช้เนื้อไม้อย่างคุ้มคุณอย่างที่สุด เพราะจะเป็นการใช้สารเคมีที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเนื้อไม้จะผ่านกระบวนการที่จะสามารถผลิตกระดาษออกมาได้เยอะที่สุด ดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือตัวเลือกที่ทุกคนสามารถช่วยอนุรักษ์การทำลายไม้ได้ง่ายๆ เพียงแค่เลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมและรู้คุณค่าของสิ่งที่ใช้ เพราะอย่างน้อยหากมีป่าไม้ ความร่มรื่นจะอยู่กับเราไปอีกนานตลอดจนคนรุ่นหลังอย่างแน่นอน

การปลูกป่า ทางเลือกแรกเริ่มในการรู้จักการอนุรักษ์ป่า

alona

                การปลูก คือทางเลือกแรกและขั้นตอนที่สำคัญอย่างที่สุดในการริเริ่มอนุรักษ์ป่า เพราะหากไม่มีการปลูกเพิ่มก็เหลือเพียงตัดป่าไม้ทำลายป่าเพิ่มขึ้นเท่านั้น ดังนั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามการช่วยกันปลูกป่าคือสิ่งสำคัญอย่างที่สุด และไม่ว่าอายุเท่าใดก็สามารถเริ่มและเรียนรู้ได้ หรือเรียกง่ายๆ ว่า การปลูกป่าทดแทน นั้นเอง ดังนั้นเหล่าผู้ที่เหล่าใจถึงปัญหาเหล่านี้ ได้เข้ามาและมีการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักป่าในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ จะเห็นได้ว่าบรรดาโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จัดโครงการปลูกป่าขึ้นในทุกปี ซ้ำยังในบางแห่งได้จัดปีละหลายๆ ครั้งอีกด้วย ดังนั้นพวกเราทุกคนควรจะเริ่มเข้าใจในปัญหาของการทำลายป่า และปลูกป่าทดแทนกันอย่างจริงจัง โดยการปลูกป่าทดแทนนั้น มีหลากหลายรูปแบบ โดยหลักๆ ที่รู้จักกันส่วนใหญ่คือการปลูกป่าชายเลนนั้นเอง แต่การปลูกนั้นจำเป็นที่จะต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่จะเป็นตัวกำหนดปัจจัยในรูปแบบของการปลูกป่าทดแทน และสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างยิ่งก็คือ ไม่แนะนำให้มีการปลูกป่าทดแทนจากพันธุ์ไม้ที่ผิดประเภทจากแหล่งที่อยู่เดิม ดังหากไม่มีการศึกษาพื้นที่ก็ไม่ควรที่จะนำพันธุ์ไม้ที่แปลกประหลาดเพราะนอกจากจะทำให้ระบบนิเวศเกิดความเสียหาย ยังทำให้พื้นที่ตรงนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน แรกเริ่มเดิมทีนั้นการปลูกป่าทดแทน ได้รับคำแนะนำจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งแต่นั้นเป็นทดมาแนวคิดของการปลูกป่าทดแทนได้เผยแพร่แก่สาธารณะในเวลาต่อมานั้นเอง จึงถือได้ว่าการอนุรักษ์ป่าได้เข้าฝั่งลึกแก่เยาวชนและประชากรในประเทศมากขึ้นในทุกๆ ปี และเป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง ในการต่อต้านการตัดไม้และทำลายป่าในอีกทางหนึ่งเป็นอย่าง และคาดหวังอย่างยิ่งว่าการตัดไม้ทำลายป่าจะลดลงจากเดิมได้ในอนาคต

การใช้ไม้เทียม คือหนึ่งทางเลือกในการอนุรักษ์ป่า

mai tieam

                หลายคนคงไม่เข้าใจว่าไม้เทียมกับไม้แท้แตกต่างกันอย่างไร แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดที่ไม้เทียมคือทางเลือกที่ดีกว่า ก็คือการช่วยอนุรักษ์ป่าในปัจจุบันนั้น เพราะในปัจจุบันนั้นบอกได้เลยว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะไม่มีผืนป่าให้ความร่มเงาแล้ว จะเป็นการทำลายแหล่งที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด และยังทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ อีกทั้งออกซิเจนและความชุ่มชื่นในชั้นบรรยากาศอาจจะหมดไปไม่เหลือให้แก่คนรุ่นหลังก็เป็นได้ ดังนั้นในปัจจุบันได้มีหลายฝ่ายตระหนักถึงปัญหานี้กันเป็นจำนวนไม่น้อย จึงได้มีการหาทางแก้ไขกันอยู่ตลอดเวลาไม่ทางใดก็หนึ่ง เช่น การช่วยกันปลูกป่า , การรณรงค์เรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงการหาวัสดุทดแทนต้นไม้ด้วย และในที่นี้จะกล่าวถึงวัสดุอย่าง “ไม้เทียม” ไม้เทียมนั้นเป็นวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นจากการผสมสานระหว่างไม้และเคมีบางชนิด จึงทำให้มันมีความคงทนอย่างมาก เมื่อเทียบกับไม้แท้ เรียกได้ว่าแยกกันไม่ออกเลยมันจึงถูกทดแทนกับไม้จริงได้อย่างยอดเยี่ยม บวกกับจิตรสำนึกในการรักธรรมชาติจึงทำให้เหล่าผู้คนต่างมาสนใจใช้ไม้เทียมกันมากขึ้น และแน่นอนจากที่กล่าวในข้างต้นว่าไม้เทียมนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการผสมสารเคมีต่างๆ เข้ากับไม้จริง แต่ถึงแม้มันจะเป็นไม้จริงแต่ก็เป็นเพียงไม้ที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ต่อแล้วเท่านั้น จึงนำเหล่าไม้จริงนั้นมาผ่านขบวนการทางเคมี และจึงเกิดไม้ทียมในแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น 1.Conwood หรือ ไม้เทียมคอนวูด นับว่าเป็นไม้เทียมที่ใกล้เคียงกับไม้แท้มากที่สุด เพราะมันมีความยืดหยุ่นจากสารเคมีที่ผสมอย่าง ปูนซีเมนต์กับไฟเบอร์ 2.Nature Wood เป็นไม้เทียมชนิดที่นิยมมาใช้ในงานก่อสร้างมากที่สุด เพราะมันมีทดทานอย่างมาก บวกกับมีคุณสมบัติในการไม่ซึมซับน้ำ 3.Shera เรียกง่ายๆ ว่า เฌอร่า ที่นับว่ามีความสวยงามที่สุดในบรรดาไม้เทียมประเภทเดียวกัน อีกทั้งยังทนต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นต้องขอบคุณเข้าผู้คิดค้นและรู้จักการใช้ไม้เทียม รวมถึงเห็นคุณค่าของไม้เป็นอย่างสูง เพราะนอกจากจะช่วยอัตราการตัดไม้ทำลายป่าลงแล้ว จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ ใครที่ยังไม่รู้จักหรืออยากลองใช้ไม้เทียมแทนไม้จริงอยู่ ก็ลองหามาใช้ดู แล้วจะรู้ว่าการอนุรักษ์ป่ามันส่งผลยอดเยี่ยมแก่ตัวเองแค่ไหน

จิตสำนึกอนุรักษ์ป่าสร้างได้ง่ายๆ เพียงลองเดินเข้าหาธรรมชาติ

G9417828-25

ต้องยอมรับว่าเวลานี้ประชากรส่วนใหญ่ต่างไม่ค่อยเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติมากนัก โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่มีการเข้าถึงของความเป็นเทคโนโลยีเข้ามาหาอย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบันต้องบอกว่ากลายเป็นยุคเทคโนโลยีอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งอินเตอร์เน็ต , ระบบโซเชียล , ความสะดวกสบายต่างๆ ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้น ปัจจัยเหล่านี้นี่เองที่ค่อยๆ กลืนกินสำนึกรักธรรมชาติและป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดทำไมประชากรรุ่นใหม่ๆ ถึงไม่ค่อยสนใจในธรรมชาติหรือผืนป่ามากนัก ดังนั้นก่อนที่จะให้เหล่าผู้ที่ยังไม่ตะหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ผืนป่า หรือยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญอย่างแท้จริง วันนี้เราจึงอยากขอให้คุณเริ่มทำมัน สิ่งแรกจำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาธรรมชาติและเปิดใจศึกษาละทิ้งความเป็นเทคโนโลยีไปเสียก่อน หากได้ลองศึกษาจะเข้าใจดีว่าธรรมชาติได้มอบสิ่งต่างๆ มากมาย เพราะออกซิเจนที่เราใช้หายใจดังเช่นทุกวันนี้ ก็ได้มาจากป่าไม้ที่เราปลูกที่เรารักษา ดังนั้นหากมีต้นไม้ผืนป่ามากเท่าใดความชุ่มชื่นจะมากขึ้นตามมาด้วยนั้นเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้โลกของน่าอยู่และช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆ ได้เป็นอย่าง ไม่เพียงแค่นั้นหากมีผืนป่าก็จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และไม่สูญพันธุ์ไปจากเรา และนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ป่าไม้ยังมีไว้สำหรับท่องเที่ยวพักผ่อน เช่น น้ำตก เยี่ยมชมสัตว์ป่า รวมไปถึงได้รู้จักต้นไม้นานาพันธุ์ที่เราอาจไม่เคยเห็นและไม่รู้จักได้ ดังนั้นสิ่งแรกที่พวกเราควรเริ่มคือการลงมือและเข้าหาป่าอย่างจริงๆ จังๆ เพราะในปัจจุบันนี้ก็ได้มีโครงการมากมายเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกป่าชายเลน หรือโครงการปลูกป่ามากมายที่ทางโรงเรียนหรือมหาลัยจัดขึ้นในทุกๆ ปี ดังนั้นเราควรจะให้ความสำคัญและสนใจโครงการดีๆ เหล่านี้ ควรที่จะให้การร่วมมืออยู่เสมอ เท่านี้เราก็จะสามารถเป็นประชากรที่รู้คุณค่าของธรรมชาติและป่าไม้ได้อย่างดีแน่นอน

ความสมดุลในระบบนิเวศน์เกิดขึ้นไม่ได้หากขาดป่าไม้

mangrove-forest

ป่าไม้ คือสิ่งที่มาพร้อมกับคำว่า “ธรรมชาติ” อย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นที่ใดไม่มีป่าไม้ ที่นั้นก็คงไม่ใช่แหล่งธรรมชาติอย่างแน่นอน และใครหลายคนคงทราบดีถึงความสำคัญของป่าไม้ไม่มากก็น้อย แต่ก็ยังมีใครอีกหลายคนที่กำลังแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็หมายความว่าหากไม่มีมนุษย์คนใดไปตัดไม้ หรือทำลายป่า ความสมดุลทางระบบนิเวศก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเอง ระแบบนิเวศคือการที่มีสิ่งชีวิตหลากหลายชนิดดำรงอยู่ร่วมกัน และดำเนินไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และป่าไม้ก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ควบคุมความสมดุลต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารแก่สัตว์ป่า ซึ่งหากไม่มีต้นไม้สัตว์บางชนิดอาจเกิดการสูญพันธุ์หรือแยกย้ายถิ่นฐานก็เป็นได้ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ป่าแค่ไม่กี่ชนิดหลงเหลือในป่าที่ถูกทำลาย นอกจากนี้ยังรวมถึงอากาศที่มอบความชุ่มชื่นให้แก่พื้นป่า เพราะอากาศมีต้นไม้ได้คลายออกมานั้นเปรียบเสมือนอากาศที่บริสุทธิ์ให้แก่ระบบนิเวศ หรือเข้าใจได้ง่ายๆ ว่าคือการพึ่งพากันและกันนั้นเอง ดังนั้นระบบนิเวศจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความหมุนเวียนทางธรรมชาติ ดังนั้นป่าไม้คือสิ่งที่มนุษย์ควรที่จะรักษาและช่วยกันดูแล หากต้องการจะสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ เพราะหากระบบนิเวศถูกสร้างขึ้นมาได้ ไม่ใช่แค่เกิดผลดีแก่สัตว์ป่าเท่านั้น เพราะป่าไม้ยังช่วยในเรื่องของเกิดภัยทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมและช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ทำให้หลายๆ ฝ่ายได้มีการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่ากันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม รวมไปถึงในบางโรงเรียนได้มีการพาเด็กนักเรียนไปปลูกป่าเพื่อให้ตะหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติอยู่เสมอๆ ดังนั้นหากพวกเราเริ่มรู้จักปลูกป่าหรือเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ จึงควรจำเป็นอย่างที่ต้องลงมือช่วยเหลือให้ป่าคงอยู่คู่พื้นแผ่นดินไปนานเท่านาน

โครงการที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ป่าไม้

parmai

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งที่อำนวยประโยชน์ให้แก่มนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ ซึ่งในอดีตนั้น ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วทุกพื้นที่ แต่ในสภาพปัจจุบันเกิดการบุกรุกป่า โดยมีพวกที่ชอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ทำให้ป่าไม้เกิดสภาพที่ทรุดโซม อากาศที่เคยสดชื่น แจ่มใส ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทุกคนในประเทศ ได้รับผลประโยชน์จากป่าไม้ในการดำเนินชีวิต จึงได้มีโครงการต่างๆมากมาย เพื่อให้มีการดูแลรักษาอนุรักษ์พื้นป่าในประเทศ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยุ่งยืนอีกครั้งหนึ่ง โครงการเขตอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า เป็นโครงการที่ดี โดยมีกรมป่าไม้คอยดูแล ร่วมกับคนในชุมชม เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ ทำหน้าที่ดูแลป่าและสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ให้ใครมาบุกรุก ตัดต้นไม้ หรือ แอบมาลักลอบจับสัตว์ไปขาย การที่มีป่าไม้น้อย ไม่เพียงแต่ส่งผลให้มนุษย์เท่านั้น ยังส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของสัตว์ที่อาศัยในป่าด้วย โครงการฝนหลวง และ ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญต่อคนในประเทศอย่างมาก เพราะในบางพื้นที่มีสภาพของป่าไม้ที่น้อย และต้องเจอกับสภาวะแห้งแล้ง การทำฝนหลวงจะทำให้ต้นไม้มีน้ำใช้ในการเจริญเติบโต ในพื้นที่ว่างเปล่ายังนำต้นไม้ไปปลูก เพื่อให้ผืนป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพราะป่าไม้คือต้นน้ำลำธาร เมื่อมีต้นไม้ที่เขียวขจีแล้ว สภาพอากาศแห้งแล้งก็จะหมดไป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้การใช้น้ำอย่างมีระบบ ทั้งทางด้านการเกษตร และการใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งในบางพื้นที่ อาจจะต้อนเจอกลับปัญหาเรื่องนำท่วม สาเหตุมาจาก การไม่มีป่าไม้คอยดูดซึมน้ำนั้นเอง โดยโครงการนี้ เริ่มจากการอนุรักษ์สิ่งเล็กน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเสียก่อน โดยการทำฝายแม้ว เพื่อให้ที่พักของน้ำ ต้นไม้จะได้ใช้ในการเจริญเติบโตได้ จากนั้นทำโครงการที่ใหญ่ โดยการทำเขื่อน เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูร้อน โครงนี้ ช่วยทำให้คนในประเทศอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างพอเพียง

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่าที่มีต่อมนุษย์

pamai

  1.ป่าไม้เป็นแหล่งปัจจัยสี่ ป่าไม้เป็นแหล่งผลิต / ผู้ผลิต 2.ป่าไม้เป็นแหล่งต้นนำลำธาร ใช้น้ำดื่มกินเพื่อดำรงชีวิต ใช้ทำการเกษตรอุปโภค / บริโภค 3.ช่วยปรับสภาพอากาศ เพราะสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ต้องใช้อากาศเพื่อหายใจ จึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ 4.ป่าช่วยในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ถ้าไม่มีป่าไม้ ดินก็จะแห้งแล้ง น้ำในการใช้ของมนุษย์ก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 5.เป็นส่วนที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของวัฎจักรชีวิต 6.ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขิงสิ่งมีชีวิตเช่น สัตว์ป่า เป็นต้น 7.เป็นแนวป้องกันลมพายุและช่วยลดมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ประเภทของป่าไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ป่าไม้ประเภทจะมีอยู่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ในประเทศ โดยแบ่งย่อยออกเป็น 4 ชนิด คือ ป่าดิบเมืองร้อน , ป่าสน , ป่าพรุ , ป่าชายหาด แต่ละพื้นจะมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน เราควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ดูแลรักษาได้ต่อไป ป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) มีประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ประเทศ แบ่งได้ 3 ชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ , ป่าแพะ ป่าแดง ป่าโคก หรือ ป่าเต็งรัง , ป่าหญ้า ป่าทุกประเภทล้วนมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายมามากแล้ว ควรจะปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานรักป่าไม้ ปลูกต้นไม้ให้มากที่สุด สำหรับการใช้ประโยชน์ในอนาคต ป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ หมายถึง ที่ดินที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ครอบครองตามกฎหมายที่ดิน ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในทุกวัน เกิดให้ความเสียหายแก่การใช้ชีวิตของมนุษย์มากมาย

เขตอุทยานแห่งชาติภายในประเทศไทย

National Park Thailand

ปัจจุบันมีเขตอุทยานแห่งชาติภายในประเทศไทยอยู่มากมาย เพื่อให้ดูแลรักษาป่าไม้ในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศ และหน่วยงานกรมป่าไม้ที่เป็นหน่อยงานดูแลเรื่องป่าไม้โดยตรงของรัฐ โดยป่าไม้ที่อยู่ในเขตอุทยานไม่สามารถที่จะตัดไม้เพื่อไปสร้างที่อยู่อาศัย หรือ ทำไร่สวนอันเป็นสาเหตุของการเผ่าทำลายป่าได้ ไม่เพียงเท่านี้ สำหรับสัตว์ก็เช่นกัน จะไม่ให้คนได้เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานได้ เพราะป่าไม้ สัตว์ แม่น้ำลำธาร เป็นสิ่งที่ควบคู่กัน รวมทั้งมนุษย์ด้วย สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยซึ่งกันแลกัน เป็นห่วงโซ่อาหารที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การอนุรักษ์ป่าในเขตอุทยานก็เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้เห็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และดูแลรักษาปลูกต้นไม้ที่กำลังลดน้อยลงทุนวัน ด้วยฝีมือของพวกตัดไม้ทำลายป่านั้นเอง แนวทางนโยบายด้านการจัดการป่าไม้ของประเทศดังนี้ 1.การกำหนดเขตป่าไม้ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรต่างๆ 2.การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เกี่ยวกับงานป้องกันรักษาป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.การจัดการที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่น 4.การพัฒนาป่าไม้ และการทำไม้ การเก็บหาของป่า การปลูกป่า การบำรุงป่าไม้ ค้นหาวิจัย และอุตสาหกรรม การบริหารทั่วไป การจัดการป่าไม้เศรษฐกิจที่ดี ( กิจกรรมสร้างป่าไม้อย่างยั่งยืน ) 1.การพัฒนาป่าไม้ธรรมชาติ ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีธรรมชาติปกคลุม ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ โดยการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลังต่อไป ป่าไม้ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและประโยชน์ของคนส่วนรวม 2.การพัฒนาป่าไม้ในพื้นที่สำคัญ ซึ่งในบางพื้นที่จะว่างเปล่า ควรจะกิจกรรมพาลูกหลานปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนการถูกบุกรุก ในอนาคตลูกหลานจะได้มีป่าไม้ที่ใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบ 3.การพัฒนาตามหลักชุมชนที่ผู้นำหมู่บ้านจะต้องเป็นแกนนำให้คนในชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน

« Older Entries