วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ

xplpelgprs

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราอย่างมาก เพราะถ้าขาดป่าไม้แล้วละก็ มนุษย์คงจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้แน่ ป่าไม้ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์ ปัจจุบันมีอัตราของป่าไม้ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง การตัดไม้ทำลายป่าจะนำพาความสูญเสียแก่คนในประเทศ เพื่อไม่ให้คนที่บุกรุกทำลายป่ายังทำผิดอีก จะต้องมีการรณรงค์ให้คนมาช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้กันมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประกาศให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงประโยชน์ของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์มากมายจนเกินคำบรรยาย ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไป มนุษย์จะมีชีวิตต่อได้อย่างไร ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากฝีมือคนเราทั้งนั้น โดยเฉพาะการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทางรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร และกรมป่าไม้ หน่วยงานเหล่านี้ ล้วนเป็นกรมอนุรักษ์ที่ดีเลิศ โดยเฉพาะกรมป่าไม้ที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ให้ผู้บุกรุกได้เข้ามาตัดไม้ได้สะดวกมากขึ้น เมื่อเจอต้องจับมาลงโทษให้หนัก วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ง่ายๆ 1.คนในพื้นที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาไม้ป่าที่อยู่รอบๆบ้านเรือนที่ตนเองอยู่อาศัย ในสถานที่บ้านเกิดเมืองนอน ไม่ควรนำพากันบุกป่าไม้ทำลาย หรือ ตัดต้นไม้เพื่อมาขายให้นายทุน เพราะต้นไม้กว่าจะเติบโตมาต้องใช้เวลาหลายสิบปี เมื่อนำต้นไม้มาใช้ประโยชน์ควรจะต้องปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ไม่ควรเผ่าป่าเพื่อทำลาย เมื่อพบคนที่บุกรุกทำลายป่า ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2.หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการอนุรักษ์ไม่ควรทำผิดเสียเอง เพราะในประเทศมีการทุจริตมากเหลือ ต้องทำหน้าที่ด้วยความ เที่ยงตรง เอาจริงเอาจัง และมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ เพื่อให้คนที่บุกรุกทำลายป่าไม้มีความเกรงกลัว และไม่ทำผิดอีกต่อไป เพียงเท่านี้แลครับ ประเทศของเราก็จะมีแต่ป่าไม่ที่อุดมสมบูรณ์

วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

cwefewf

การอนุรักษ์ป่าไม้ให้ควบคู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืนสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ 1.การกำหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมีจำนวน 20 ข้อกำหนด เพื่อให้ผู้คนในพื้นที่ได้รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่กับธรรมชาติตลอดไป โดยมีพื้นที่ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ จะต้องมีแนวทางจัดการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.การปลูกป่า คือ การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ซึ่งสามารถนำมาทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายลงไปได้ ช่วยให้ป่าไม้ในเมืองมีมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพื้นที่สำคัญที่ไม่ค่อยมีต้นไม้ ป่าไม้คือชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเสมอ 3.การป้องกันไฟไหม้ป่า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าไม้ลดลงในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน คนในพื้นที่จะต้องทำสวนทำไร่ และเผ่าป่า ควรจะต้องมีการช่วยกัน รณรงค์ ไม่ให้มีการเผ่าป่าไม้ การเผ่าป่ายังส่งผงกระทบมากมาย เช่น สภาพพื้นดิน มลพิษทางอากาศ เป็นต้น 4.การป้องกันอนุรักษ์ไม่ให้มนุษย์บุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อนำคนที่ทำผิดสำหรับการทำลายป่าไม้มาลงโทษ โดยการทำป้ายเตือน เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเอาจริงเอาจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เจ้าหน้าไม่ควรทำผิดเสียเอง ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 5.การใช้วัสดุต่างๆมาทดแทนไม้ คือ หนทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้ป่าไม้ในประเทศไทยมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอดีตคนจะสร้างบ้านด้วยไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันสามารถทำบ้านด้วยเหล็กและปูน ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าเสียอีก แต่สำหรับบางคนยังบุกรุกในเขตอนุรักษ์ป่าไม้อยู่ จึงไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะต้นไม้กว่าจะเติบโตมา ต้องใช้เวลาที่นานพอสมควร ควรช่วยกันสร้างบ้านเรือนหรือสิ่งก่อสร้างด้วยปูนเหล็กจะดีกว่า 6.การช่วยกันใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดที่สุด ในการสร้างบ้านจะต้องใช้ไม้อยู่บ้าง เราควรจะใช้อย่างประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ป่าไม้มีเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ คิดไว้เสมอเลยว่า ถ้าขาดป่าไม้ไปมนุษย์เราคงอยู่ไม้ได้แน่ ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้มีป่าไม้อยู่บนโลกนี้มากๆ เพราะในปัจจุบันป่าไม้มีจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากคนในประเทศช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และช่วยกันปลูกต้นไม้ในอนาคตประเทศของเราคงจะมีแต่ป่าไม้ที่สวยงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ต่อไป