Tatoo

tattoo-ss

ความหมายของรอยสัก

การสักนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในแต่ละประเทศ สื่อความหมายของรอยสักแตกต่างกันไป รอยสักมีทั้งอยู่ถาวร และ ชั่วคราวแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้สัก คาดว่ารอยสักมีมาตั้งแต่ ค.ศ.787 ที่ประเทศกรีก ต่อมาได้รับอิทธิพลไปถึงยุโรป ในแถบเอเชียก็มีการสักหลากหลายแนว ยกตัวอย่างอย่าง ประเทศ ญีปุ่น ฟิลิปปินส์ และ ประเทศไทย การสักของไทยถือเป็นความเชื่อในเรื่องของการอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน พระจะเป็นผู้ที่สักให้ และ ต้องมีการรักษาศีลเพื่อให้เกิดความขลัง

การสักของประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยการสักนั้นมีมานานแล้วแต่ในสมัยก่อนจะสักทำเครื่องหมายให้กับไพ่หลวงที่มีสังกัด ต่อมาการสักเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอนออกรบที่เรียกว่าการสักยันต์ แพร่หลายมากในสมัยนั้น อย่างมหาอุตม์ และ อีกแบบที่เป็นการสักรูปสัตว์ในวรรณคดีไทย อย่างหนุมาน เป็นต้น

การสักในประเทศญี่ปุ่น

การสักในประเทศญีปุ่นนั้นเรียกว่า Irezumi สื่อความหมายคือการเติมหมึก ความหมายของการสักเพื่อแบ่งแยกคนออกเป็นกลุ่มๆ เช่น  เพชฌฆาต สัปเหร่อ อาชญากร ต่อมาก็ได้พัฒนาการสักที่เรียกว่า Horibari เป็นการสักทั่วทั้งรางกาย รูปที่นิยมนำมาสักก็เป็นพวก เทพเจ้า สัตว์เทพ หรือ รูปทางศาสนา นิทาน

การสักของประเทศกรีก

กรีกในช่วงยุคแรกๆที่ศาสนาเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้คนก็เกิดการสักขึ้น แต่เพื่อที่จะลบหลู่พระเจ้า โดยสักบริเวณใบหน้า อีกทั้งพวกทาส อาชญากร ก็ต้องโดนสักที่ใบหน้าเช่นกัน

klokk

อุปกรณ์ในการสักลาย

การสักในปัจจุบันมีความซับซ้อนแต่ก็ไม่ยุ่งยาก เพราะเครื่องมือที่ได้พัฒนาไปความยุคสมัย โดยทั่วไปที่ได้รับความนิยมก็จะเป้นเครื่องมือที่เข็มมีมอเตอร์ทำให้เข็มขยับแทงลงไปบนผิวหนังได้อย่างแม่นยำ มีความลึกในการแทงที่คงที่นั้นคือ 0.6-22 มิลลิเมตร เปอร์เซ็นที่จะเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือปฎิกิริยาเชิงลบนั้นน้อยมาก ซึ่งสีที่มีคุณภาพดีก็มีส่วนทำให้ภาพที่สักออกมาดูมีสีสันสวยงามติดทนนาน เพราะปกติร่างกายของเราจะมีการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายสีที่ดีจะมีมวลมากกว่าร่างกายจะขับออกไปได้

การลบรอยสัก

หากเป็นรูปเล็กๆเป็นจุดๆก็สามารถลบได้เนียบไม่ยาก หลอกเป็นรูปใหญ่ๆแล้วทำได้ยากกว่ามากเพราะต้องใช้ตัวขยาย อย่าง TISSUE EXPANSION สำหรับรอยสักที่ให้ช่างมืออาชีพสักต้องใช้วิธีการกรอผิวด้วยเครื่อง DERMABRASION ใช้ร่วมกับเกลือแกงบริสุทธิ์ ต้องทำมากกว่าหนึ่งครั้งอาจจะทิ้งแผลเป็นเอาไว้ ที่ได้รับความนิยมมากคือการลบด้วยเลเซอร์ LASER BEAM ซึ่งได้ผลดีแต่มีราคาแพง แนะนำว่าสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจที่จะสักควรคิดให้ดีเพราะมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิต